top of page

Samen sterker:
Coaching voor verbinding

We komen allemaal in ons leven voor uitdagende gesprekken en conflictsituaties te staan. 

Het vermogen om duidelijk te communiceren en actief te luisteren is dan van onschatbare waarde. Het creëren van een veilige ruimte waarin zowel jij als de ander vrijuit kunnen spreken en waar jullie ieder gezien worden en jullie verhaal echt gehoord en gevoeld wordt, is cruciaal.

In bepaalde situaties kun je volledig vastlopen in het uiten van je gevoel. Je ervaart een impasse bij het uiten van wat voor jou betekenisvol is. Op die moment is het fijn dat er iemand is die begeleiding geeft in deze gesprekken waarbij eenieder zijn/haar gevoel en wensen vertrouwelijk kan en mag delen. Iemand die je kan helpen om te begrijpen wat jullie tegenhoudt en kan leren loslaten wat jullie vasthoudt. 

Dit helpt om gevoelens van machteloosheid en overleving te voorkomen.

Samen creëren we een nieuw pad, een verhaal voor alle partijen waarmee jullie afzonderlijk of gezamenlijk weer de toekomst zien!

FvdS_074_Hester_9379.jpg

Samen op weg naar oplossingen

 • Ben je verstrikt geraakt in een conflict of worstel je met een ernstig meningsverschil?

 • Heb je een familie conflict over de erfenis of andere zaken?

 • Kom je er met een bedrijf overname niet goed uit met al je kinderen.

 • Hebben jullie kinderen een verschil van mening wat uit de hand loopt?

 • Zoek je naar een acceptabele oplossing voor een langdurig persoonlijk geschil?

 • Ervaar je een arbeidsconflict of een escalerend meningsverschil dat aandacht behoeft?

 • Verlang je naar evenwicht in een (echt)scheidingsprocedure?

 • Heb je de behoefte om je eigen verhaal en emoties vrijuit te delen?

 • Verlang je naar een onpartijdige begeleider tijdens juridische procedures, om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt?

 • Hebben jullie als broer en zussen een meningsverschil?

 • Wil je dat er met empathie wordt geluisterd naar alle betrokken partijen?

 • Zit je al lange tijd vast in een situatie waarin je verandering wilt aanbrengen?

 • Dreigen uiteenlopende perspectieven je relatie met je partner of bedrijf te verstoren?

Narratieve mediation 

Voor een betere
Samenwerking, relatie, en/of (echt)scheiding 

Relatie coaching is een conflict bemiddelings benadering die zich richt op de verhalen die mensen vertellen over hun conflicten. In plaats van te focussen op schuld of gelijk, moedigt het betrokkenen aan om hun verhalen te delen, begrijpen en opnieuw vorm te geven.

 

Onder leiding van mij als Relatie coach verkennen jullie perspectieven en emoties, herzien jullie je eigen verhaal van het conflict en creëren jullie nieuwe verhalen die ruimte bieden voor begrip en oplossingen.

Dit proces is niet alleen conflictoplossing, maar maakt ook persoonlijke groei en positieve verandering in relaties mogelijk.

Relatie coaching maakt gebruik van de kracht van verhalen om conflicten te transformeren en een positieve toekomst te bevorderen.

Ik bied de helpende hand om jullie samen te leiden naar effectieve communicatie. Laten we een omgeving creëren waarin begrip groeit, waardoor de basis wordt gelegd om samen te bouwen aan een nieuw verhaal - een gedeelde of individuele toekomst.

FvdS_074_Hester_9379.jpg

Wat levert het op?

Met een Relatie coachings traject ontstaan ​​er ruimte voor positieve veranderingen:

 • Er ontstaat beweging en ruimte om het meningsverschil of conflict op te lossen.

 • Alles blijft vertrouwelijk, er ontstaat een open gesprek.

 • Je voorkomt arbitrage, een gang naar de rechtbank.

 • Je hebt de keuze in de hand, je onderhandeld. Bij een rechtbank wordt de keus voor je gemaakt.

 • Je krijgt de ruimte om jou kant van het verhaal te vertellen.

 • Er kan begrip voor elkaar ontstaan waardoor er een oplossing komt.

 • Je krijgt je eigen levensenergie terug.

 • Je gaat weloverwogen keuzes maken.

 • Je voelt je in beter in balans.

 • Je verbetert relaties en communicatie.

 • Je hebt grip op je leven en toekomst.

 • Je begrijpt je eigen waarden en drijfveren.

 

Laten we praten en samen vooruitgaan

DeVeranderij_20233[4].jpg

Werkwijze

Mijn Unieke Benadering: Ik hanteer de narratieve mediation methode. Binnen het relatie coaching is wederzijds vertrouwen in mij van essentieel belang. Dit is cruciaal voor het behalen van succesvolle resultaten.

 1. Kennismakingsgesprek: We starten altijd met een vrijblijvend intakegesprek (telefonisch/online, 15 minuten). Hierin kun je jouw vragen stellen en bepalen we of mijn diensten aansluiten bij je behoeften. Vervolgens kan ik of jij contact opnemen met de andere betrokken partij om hun bereidheid tot een relatie coaching traject te peilen.

 2. Intakegesprek: Voor elke deelnemer apart reserveren we een uitgebreid intakegesprek (1,5-2 uur). Tijdens dit intakegesprek onderzoeken we jouw perspectief en standpunt met betrekking tot het conflict en/of meningsverschil.

 3. Terugkoppeling: Op basis van deze intakegesprekken kunnen we een inschatting maken van het verwachte aantal benodigde gezamenlijke sessies.

 4. Start van de Relatie coaching

 

Laten we samen werken voor een oplossing

bottom of page